Der skal altid vedhæftes lægeattest fra den behandlende læge, hvilket oftest vil være praktiserende læge. Det drejer sig om en ny, dateret, selvbetalt "Friattest", som højst må være 1 år gammelt på ansøgningstidspunktet. Attesten skal indeholde helt kort sygehistorie, diagnoser, samt lægens vurdering af relevansen af ansøgningen. Ved manglende lægeattest, eller lægeattest der ikke opfylder disse kriterier, vil ansøgningen oftest ikke kunne imødekommes. Medbring eventuelt denne ansøgningsformular, og vis den til din læge, så lægen kan se, hvilke oplysninger, der er nødvendige.

Click or drag a file to this area to upload.


Click or drag a file to this area to upload.

Vejledning til download af "Skatteattest med indkomst- og formueoplysninger", kan hentes her
Click or drag a file to this area to upload.


Der skal altid vedhæftes lægeattest fra den behandlende læge, hvilket oftest vil være praktiserende læge. Det drejer sig om en ny, dateret, selvbetalt "Friattest", som højst må være 1 år gammelt på ansøgningstidspunktet. Attesten skal indeholde helt kort sygehistorie, diagnoser, samt lægens vurdering af relevansen af ansøgningen. Ved manglende lægeattest, eller lægeattest der ikke opfylder disse kriterier, vil ansøgningen oftest ikke kunne imødekommes. Medbring eventuelt denne ansøgningsformular, og vis den til din læge, så lægen kan se, hvilke oplysninger, der er nødvendige.
Vejledning til download af "Skatteattest med indkomst- og formueoplysninger", kan hentes her