Ansøgning til I.M.N Johnsens Fond

Under formål kan du se om du er berettiget til at søge om tilskud til rekreationsophold. Se formål her

For at ansøgningen kan behandles, skal alle spørgsmål besvares, og der skal uploades Skatteattest med indkomst- og formueoplysninger samt lægeattest, og ikke andet.

Næste ansøgningsfrist er 10. november  2024.  Svar på ansøgningen udsendes senest 31.december 2024. Der kan kun søges til rekreationsophold – ikke bare økonomisk støtteDer skal altid vedhæftes lægeattest fra den behandlende læge, hvilket oftest vil være praktiserende læge. Det drejer sig om en ny, dateret, selvbetalt "Friattest", som højst må være 1 år gammelt på ansøgningstidspunktet. Attesten skal indeholde helt kort sygehistorie, diagnoser, samt lægens vurdering af relevansen af ansøgningen. Ved manglende lægeattest, eller lægeattest der ikke opfylder disse kriterier, vil ansøgningen oftest ikke kunne imødekommes. Medbring eventuelt denne ansøgningsformular, og vis den til din læge, så lægen kan se, hvilke oplysninger, der er nødvendige.

Click or drag a file to this area to upload.


Click or drag a file to this area to upload.

Vejledning til download af "Skatteattest med indkomst- og formueoplysninger", kan hentes her
Click or drag a file to this area to upload.